top of page
Home
logo_transparent_background.png

Voor werkgevers die werknemers willen helpen

bij een duurzamer leven.

icons8-electric_bike.png
icons8-green_energy.png
icons8-energy_efficiency_a.png
icons8-property.png
icons8-solar_panels.png

Help ook jouw werknemers om te besparen!

icons8-desk.png
icons8-electric_vehicle.png
icons8-check_circle.png

Voordelen voor werkgevers

 • Kostenneutraal werknemers helpen d.m.v. fiscale voordelen

 • Optimaal gebruik maken van de werkkostenregeling

 • Energiearmoede onder werknemers aanpakken

 • Lager ziekteverzuim (minder financiële stress)

 • Kant en klare self-service oplossing voor werknemers

 • Voldoet aan rapportageverplichting werkgevers

icons8-check_circle.png

Voordelen voor werknemers

 • Extra geld van je werkgever om te verduurzamen

 • Lagere maandelijkse energielasten

 • Comfortabeler wonen

 • Eigen regie over verduurzaming

 • Direct inzicht in mogelijkheden en besparingen

 • Een bijdrage leveren aan de verduurzaming 

STEEDS MEER STRESS DOOR HOGE ENERGIEKOSTEN

​"In 2030 hebben 1,5 miljoen Nederlanders te maken met energiearmoede.

Zij hebben niet de middelen om te verduurzamen (ca. €24.000 per woning)". 

Bron: De Correspondent

CO2 Privé

- Een gesloten distributiesysteem  -

CO2 Privé

Een kostenneutrale oplossing voor werkgevers die werknemers willen helpen bij een duurzamer leven.

CO2 Privé toont goed werkgeverschap, zorgt voor een lager verzuim, voldoet aan de rapportageverplichting en draagt bij aan het realiseren van klimaatdoelen.

Dat doen we in een gesloten distributiesysteem met 3 stappen;

financieren, uitvoeren en meten.

Gesloten distributiesysteem
icons8-coins.png

Financieren

Werkgevers geven werknemers via CO2 Privé  toegang tot fiscaal vriendelijke regelingen met een voordeel tot €2.400,-* netto per werknemer. Geautomatiseerde rekenmodules berekenen de ruimte in de werkkostenregeling (WKR) en de fiscale optimalisatie per werkgever. Met CO2 Privé is de werkgever gegarandeerd van een doelmatige en fiscaal goedgekeurde uitvoer.

* Onbelast en belast gezamenlijk €2.400,- per werknemer per jaar o.b.v. de doelmatigheidsgrens.

icons8-worker.png

Uitvoeren

Werknemers kunnen in het à la carte keuzemenu zelf 'doelen' selecteren om te verduurzamen en de 'bronnen' bepalen hoe ze daarvoor willen betalen. Doelen zijn de producten zoals isoleren, zonnepanelen, elektrische fiets, etc. De bronnen zijn o.a. WKR-ruimte, vrije dagen of brutoloon. Een groot netwerk van aanbieders producten en diensten en gecertificeerde vakmensen zijn aangesloten om direct in actie te kunnen komen.

icons8-stopwatch.png

Meten

Met CO2 Privé voorzien we iedere deelnemende woning van inzicht in de eigen CO2 besparing via  het Persoonlijk WoonDossier. De werkgever heeft een dashboard dat inzicht geeft in de totale gerealiseerde CO2 besparing. 

BIJNA HELFT NEDERLANDERS HEEFT MOEITE DE ENERGIEREKENING TE BETALEN

"Bijna de helft van de Nederlanders (47%) geeft aan dat het lastig wordt de energierekening te betalen als de tarieven in dit tempo door blijven stijgen." 

Bron: Radar 11 augustus 2022 - onderzoek door  Panel Inzicht i.o.v. Pricewise

De oplossing

De oplossing

- Compleet verzorgd en self-service  -

Werkgeversportaal

Eenvoudig beheer van werknemers en regelingen en een actueel dashboard met gerealiseerde besparingen.

 

Beheer

 • WKR intake en inrichting per organisatie;

 • Budgetten en regelingen toekennen;

 • Werknemers toevoegen en maandelijks muteren.

Dashboard

 • Rapportage met bespaarde elektriciteit, gas en CO2;

 • Rapportage met besteed budget per werknemer;

 • Voldoet aan gestelde rapportageverplichtingen.

CO2 Privé - werkgeversportaal
CO2 Privé - werknemersportaal

Werknemersportaal

A la carte kiezen en betalen uit fiscaal vriendelijke bronnen en inzicht in jouw verbruik en gerealiseerde besparingen. 

Keuzesysteem

 • Met fiscaal vriendelijke doelen voor verduurzaming kiezen en betalen vanuit verschillende bronnen;

 • Zelf kiezen of je producten wilt kopen of financieren.

"Door te financieren zijn grotere doelen zoals isolatie en zonnepanelen vaak vanuit de jaarlijkse fiscale ruimte te realiseren."

CO2 Privé shop

Werknemers kiezen zelf uit aanbieders die voldoen aan de gestelde criteria. 

Ruime keuze uit aanbieders

 • Werknemers hebben de keuze uit een groot aantal aanbieders in verschillende categorieën, inclusief Doe-het-zelf;

 • Eigen regie voor werknemers om saldo op 'De Groene Kaart' te zetten en af te rekenen in de winkel en CO2 Privé shop;

 • Aanbieders kunnen aansluiten via een ‘Open House Inkoop Systeem’ (OHIS). Landelijk deelnemende aanbieders; o.a. Gamma, Praxis, Coolblue, Soly, etc.

Groene Kaart.png

VOOR WELKE BEDRIJVEN EN WANNEER WORDEN CO2 RAPPORTAGES VERPLICHT?

 1. De CSRD geldt vanaf 1 januari 2024 voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD).

 2. En vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen.

 3. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.

 4. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een een lichtere CSRD-variant.

Voor wie

- is CO2 Privé?  -

Voor wie?

Om ervoor te zorgen dat we in 2030 30% minder CO2 uitstoten, en in 2050 zelfs de helft minder, is het nodig dat iedereen een steentje bijdraagt. Eerdere privé-projecten hebben aangetoond dat fiscaal interessante werknemers regelingen voor een versnelling kunnen zorgen. CO2 Privé is een product voor werkgevers en hun werknemers.

icons8-company.png

WERKGEVERS

Werkgevers kunnen met CO2 Privé een grote bijdrage leveren aan de CO2 reductie, voldoen aan de rapportage verplichtingen en goed werkgeverschap tonen. 

Voordelen voor werkgevers

 • Kant en klare CO2 Privé oplossing

 • Goedgekeurde CO2 rapportages

 • Voldoet aan rapportageverplichting

 • Energiearmoede bij werknemers aanpakken

 • Lager ziekteverzuim (minder financiële stress)

 • Beter behoud van werknemers

 • Aantrekkelijke werkgever bij werving

icons8-permanent_job.png

WERKNEMERS

Werknemers krijgen met CO2 Privé de financiële middelen en het advies om verduurzaming door te voeren en daarmee CO2 én geld te besparen.

Voordelen voor werknemers

 • Extra financiering voor verduurzaming

 • I.c.m. subsidies blijven eigen kosten beperkt

 • Lagere maandelijkse energielasten

 • Een bijdrage leveren aan de verduurzaming

 • Comfortabeler wonen

 • Eigen regie over verduurzaming

ZONDER DATAREVOLUTIE GEEN KLIMAATTRANSITIE

“Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is het nodig dat we die uitstoot kunnen meten; dat we deze kunnen toerekenen aan bedrijven en personen; en dat we hun uitstoot goed kunnen vergelijken.”

Bron: Rabobank

Over ons

- Wie zijn wij en wie zijn onze partners -

Partners

CO2 Privé is een initiatief van Coöperatie De Groene Kaart u.a. De coöperatie bestaat uit leden en heeft partners die de ambitie delen om de klimaattransitie te versnellen. 

Comcon logo.png
logo-Reflexo-slogan-midden-100px_transparant.jpeg

Partners

logo-doe-het-zelf-doe-het-duurzaam.png
logo-millieu-centraal.png
Intersolve-logo.png
Groupcard logo.png

Meer weten?

- neem contact op -

Help ook jouw werknemers te besparen!

Contact

© 2023 by Coöperatie De Groene Kaart u.a. i.o.

bottom of page